Disponible també en: ebook PDF preview book comprar llibre
  • DICCIONARI DE RELIGIONS

  • Autor:
    Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós
  • ISBN:
    9788498469516
  • Pàgines:
    280
  • Cadascun dels termes s’associa amb una o més d’una de les tradicions religioses amb més presència a Catalunya (bahaisme, budisme, catolicisme, cristianisme ortodox, hinduisme, islam, jainisme, judaisme, protestantisme, sikhisme i zoroastrisme), a banda d’altres agrupacions que han semblat d’interès (esglésies
     lliures, noves religions, religions indígenes, religions de la Xina i el Japó). Alguns dels termes
    s’han associat amb àrees més transversals com ara ciències de la religió i termes seculars.

    Part del material d’aquest diccionari prové del Vocabulari de religions per a mitjans de comunicació que es publicà en paper l’any 2004 i que avui és pràcticament introbable. És per això que s’ha impulsat l’elaboració d’aquesta edició, perquè pugui accedir-se a una informació que fa  de mal obtenir per altres vies. Incorpora més de  tres-centes noves entrades, un nombre important d’esmenes i addicions, i una reorganització general de la informació perquè sigui més fàcilment accessible en la consulta per pantalla.

    Aquesta nova edició ha estat possible mercès a la iniciativa de la Direcció General d’Afers  
    Religiosos de la Generalitat de Catalunya.

  • No s'ha trobat descripció de l'autor.

Del mateix autor:

No hi ha cap llibre relacionat amb aquest autor.