JOSEP RUAIX I VINYET

Eclesiàstic, gramàtic i escriptor. Estudià la carrera eclesiàstica i la de magisteri al Seminari de Vic i a la Facultat de Teologia de Catalunya; es llicencià en humanitats al Pontifici Institut Superior de Llatinitat en 1969 i en filologia clàssica a la Universitat de Barcelona en 1979. Ordenat de prevere en 1966, ha exercit el ministeri sacerdotal en diverses parròquies de Roma i del bisbat de Vic. Ha exercit com a docent en nombrosos centres i ha publicat una seixantena de títols d’obres sobre gramàtica